Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Trybunał Honorowy

Trybunał Honorowy

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 122 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 130

Trybunał Honorowy jest organem doradczym Księcia, właściwym w sprawach badania spraw honorowych (de facto — sądem honorowym) — mających związek z nieskazitelnością charakteru, nieposzlakowaną opinią albo treścią przysięgi złożonej przez członka arystokracji lub szlachty. Trybunał działa zgodnie z Dekretem o Trybunale Honorowym oraz zawartymi w nim wytycznymi.

Sprawę przed Trybunał Honorowy może wnieść każdy, choćby nie posiadał tytułu, kto uważa, że postępowanie określonego członka arystokracji lub szlachty nie jest godne szlachcica. Procedura postępowania przed Trybunałem jest następująca:

 • Na ręce Prezesa Trybunału, Pawła v-hr. Szermińskiego (szmki@poczta.fm) trafia wniosek, zawierający:
  • wskazanie arystokraty lub szlachcica, którego postępowanie, zdaniem wnioskodawcy, jest niewłaściwe,
  • opis tego postępowania, ze wskazaniem konkretnych przykładów,
  • wnioskowaną karę: pozbawienie tytułu, obniżenie tytułu, czasowe pozbawienie tytułu, publiczną naganę lub niepubliczną naganę,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie zastrzega swojej tożsamości, lub że zastrzega ją do wiadomości odpowiednio Prezesa Trybunału Honorowego lub całego Trybunału Honorowego;
 • Prezes Trybunału Honorowego bada poprawność wniosku i nadaje mu dalszy bieg lub pozostawia go bez rozpoznania (np. jeżeli wniosek zawiera zbyt mało informacji), o czym zawiadamia na liście dyskusyjnej Księstwa Sarmacji;
 • W przypadku nadania biegu sprawie, Prezes Trybunału Honorowego zwraca się do osoby pozwanej z prośbą o odniesienie się do złożonego przeciwko niej wniosku. Pozwany może, w terminie siedmiu dni:
  • złożyć wyjaśnienia zgodnie z prośbą Prezesa Trybunału lub
  • złożyć uprzedni wniosek o wyłączenie ze sprawy określonego sędziego lub sędziów, co do których bezstronności ma zastrzeżenia, a dopiero, gdy Prezes Trybunału rozpatrzy wniosek — złożyć wyjaśnienia;
 • Niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień przez pozwanego i ewentualnym wyłączeniu niektórych sędziów, Prezes Trybunału ustala liczący trzech sędziów skład orzekający, który rozstrzyga sprawę większością głosów, przy czym rozstrzygnięcie może być następujące:
  • „uniewinnienie”,
  • umorzenie postępowania — jeżeli zarzucane postępowanie wyczerpuje znamiona „jedynie” złamania przysięgi wierności wobec prawa, a sprawa karna nie zostanie wszczęta,
  • niepubliczna nagana,
  • publiczna nagana,
  • czasowe pozbawienie prawa do stosowania tytułu,
  • obniżenie tytułu,
  • pozbawienie tytułu.

Prezes, wiceprezesi i sędziowie Trybunału Honorowego

Poniższy wykaz jest zintegrowany z urzędowym rejestrem organizacji, poz. .

  © Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.