Ścieżka: Minister Oświaty

Minister Oświaty

Minister Oświaty działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie urząd sprawuje wielmożna Natalia Helena Wittelsbach. Do jej zadań należy:

  • odpowiada za aktualnośc materiałów dostępnych w Instytucie Edukacji Sarmackiej,
  • udziela informacji Słuchaczom Instytutu Edukacji Sarmackiej w zakresie informacji zawartych w materiałach Instytutu Edukacji Sarmackiej,
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.